info@arka3dprinter.com

مارس 6, 2017

خدمات پرینت سه بعدی یا خرید پرینتر سه بعدی

اگر در کارتان به خدمات پرینت سه بعدی نیاز دارید. شما دو راه برای تامین آن دارید. می توانید از خدمات پرینت سه بعدی استفاده کنید […]
مارس 6, 2017

ساخت چرخدنده با پرینتر سه بعدی

پرینتر سه بعدی با توانایی ایجاد تنوع بسیار زیاد در تولید قطعات توانسته است جایگزین و یا رقیب خیلی از روش های معمول تولید شود. یک دسته […]
مارس 6, 2017

میکروسکوپ پرینت شده سه بعدی

دانشمندان دانشگاه کمبریج در انگلستان یک میکروسکوپ قابل پرینت سه بعدی را طراحی کرده اند که می تواند جهت تست آب مورد استفاده قرار گیرد. این […]
مارس 6, 2017

ساخت موتور فراری با پرینتر سه بعدی

ساخت نسل جدید موتور فراری با پرینتر سه بعدی   فراری بسیار جدی در حال کار بر روی موتورهای فرمول یک خود است تا بتواند در فصل […]