info@arka3dprinter.com

دسامبر 27, 2016

نمونه سازی با پرینتر سه بعدی

نمونه سازی سریع یکی از مشاغل ایجاد شده توسط پرینتر سه بعدی می باشد که در حال حاضر شغلی پر سود و البته با مشکلات مخصوص […]
دسامبر 27, 2016

پلاستیک مصرفی در پرینتر سه بعدی

پرینتر سه بعدی از ترمو پلاستیک‌ها استفاده می‌کنند. ترمو پلاستیک‌ها نوعی از پلاستیک هستند که وقتی به آنها گرما می‌دهیم ذوب می‌شوند و وقتی سرد می‌شوند […]
دسامبر 27, 2016

پرینتر سه بعدی یا خدمات پرینت سه بعدی

پرینتر سه بعدی یا خدمات پرینت سه بعدی آیا پرینتر سه بعدی بخریم یا از خدمات پرینت سه بعدی استفاده کنیم؟   قبلاً گزینه های زیادی […]
دسامبر 27, 2016

پرینتر سه بعدی با تکنولوژی SLS

پرینتر سه بعدی تکنولوژی Selective Laser Sintering – SLS تکنولوژی SLS یکی از روش های تولید افزایشی است که با استفاده از لیزر به عنوان منبع تغذیه ذرات […]