چاپگر سه بعدی

چاپگر سه بعدی

مارس 6, 2017

چاپگرهای سه بعدی

ماشین های هوشمند تولید کننده چاپگر سه بعدی در ایران قدمت چاپگرهای سه بعدی در جهان کمتر از بیست سال است. این چاپگرها در صنایع مختلف کاربرد دارند […]
مارس 6, 2017

نحوه کار چاپگر سه بعدی

فرآیند پرینت سه بعدی خودکار است و بنابراین هر فردی با  کمی اطلاعات می‌تواند با آن کار کند. با این حال بسیاری از اتفاقات هنگام پرینت رخ […]
مارس 6, 2017

چاپ سه بعدی

چاپ سه بعدی یا روش تولید افزودنی، روند ساخت اجسام جامد سه بعدی از یک فایل دیجیتالی است. در این فناوری ایجاد یک شیء سه بعدی […]
مارس 6, 2017

چاپگرهای سه بعدی در كسب‌ و كار

چاپگرهای سه بعدی خیلی علمی تخیلی به نظر می‌رسند، تکنولوژی‌ که قادر است فقط با چند دستورالعمل کامپیوتری هر نوع شی قابل تصوری را خلق کند، حتی […]