تکنولوژی Selective Laser Sintering – SLS

1   2

در اين روش از انرژی اشعه لیزر برای اتصال ذرات پودر (sintering) و ایجاد لایه های قطعه استفاده می شود.روش لایه سازی در این تکنولوژی به این صورت است که ابتدا لایه ای از پودر توسط غلتکی ( Roller) بر روی میز ریخته شده و پس از اتصال ذرات آن لایه به یکدیگر توسط تابش لیزر، لایه بعدی مواد اولیه بر روی لایه قبل قرار داده می شود و این روند تا کامل شدن نمونه مورد نظر ادامه دارد.

در این روش به دلیل احاطه شدن کامل قطعه با پودر ، بر خلاف تکنولوژی های FDM ، SLA و PolyJet نیازی به ساپورت (تکیه گاه ) وجود ندارد و قطعه نهایی بدون اتصال مواد اضافی به آن از دستگاه خارج می شود .به واسطۀ همین مزیت عدم وجود ساپورت ، نمونه سازی قطعات بسیارپیچیده به راحتی انجام می شود.همچنین امکان چیدن قطعات داخل هم و روی هم امکان پذیرمی باشد.

ضخامت هر لايه 150 ميکرون ، دقت ابعادی نمونه ساخته شده mm 0.1 ، دقت هندسی بسیار خوب بوده و محکم ترین قطعات با این روش ساخته می شوند .جنس قطعات ساخته شده در اين روش پودر پلی آمید (PA) می باشد که پلیمری با خواص مکانیکی ، مقاومت حرارتی و شیمیایی بالا می باشد. لذا قطعات ساخته شده دارای پایداری ابعادی طولانی بوده و می توان آنها را به عنوان قطعه نهایی مورد استفاده دائمی قرار داد.همچنین می توان از این روش برای تولید محدود قطعات نسبتاٌ کوچک به عنوان راه حلی اقتصادی در مقایسه با روش تزریق پلاستیک استفاده نمود.

4
3